Regeling in het kort

Wanneer kun je gebruikmaken van de zwaarwerkregeling

Om te kunnen deelnemen aan de zwaarwerkregeling gelden een aantal voorwaarden

 • Je bent geboren in de periode van 1955 tot en met 30 september 1961; en
 • Je hebt minimaal 15 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. (Deze voorwaarde is gewijzigd van 18 jaar naar 15 jaar en geldt vanaf
  1 februari 2024 voor nieuwe deelnemers.
  ) Je mag tussentijds in een andere sector gewerkt hebben; en
 • Je was in januari 2021 in dienst bij een werkgever in de sector beroepsgoederenvervoer; en
 • Je werkt op het moment dat je gebruik gaat maken van de zwaarwerkregeling minimaal een jaar in een zwaar beroep in de sector beroepsgoederenvervoer. Als zwaar beroep geldt: chauffeur, medewerker logistiek en magazijn, heftruckchauffeur, kraanmachinist, koerier, verhuizer of een functie in de technische dienst; en
 • Je bent ingeschaald in één van de cao-loonschalen A t/m E van de cao-beroepsgoederenvervoer;
 • Ben je kraanmachinist? Dan ben je ingeschaald in één van de cao-loonschalen A t/m G; en
 • Je stopt met werken. Vrijwilligerswerk is wel toegestaan.

Let op: Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het bestuur besluiten voor nieuwe deelnemers de voorwaarden aan te passen. Bijvoorbeeld verlaging of verhoging van het aantal jaren werkzaam in de sector, of het verkorten van de uitkeringsduur.

Per 1 februari 2024 wordt de voorwaarde van het minimum aantal deelnemingsjaren versoepeld. Vanaf die datum moet je 15 jaar in de sector hebben gewerkt. Dit was 18 jaar. Deelnemers die door deze versoepeling van de voorwaarden kunnen deelnemen aan de zwaarwerkregeling, ontvangen in februari 2024 een brief van Pensioenfonds Vervoer.

Zie voor de exacte voorwaarden het reglement. Daar staat bijvoorbeeld ook dat je ook aan de regeling mag meedoen als je in deeltijd werkt. 

Hoe lang kun je deelnemen

Als je aan de voorwaarden voldoet kun je maximaal 36 maanden voorafgaand aan je AOW-datum deelnemen. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Je bepaalt zelf hoe lang je wilt deelnemen. Als je zelf kiest om korter deel te nemen, dan geldt een minimum van 6 maanden. Klik hier voor je AOW-datum.

De uitkering

De uitkering is per 1 januari 2024 verhoogd naar  € 2.182 bruto per maand. Dat is inclusief vakantietoeslag.
In 2023 was de uitkering € 2.037 bruto per maand.

Let op: de regeling loopt vanaf 1 januari 2022. Als je een definitieve toekenning van deelname hebt ontvangen, dan is je RVU uitkering gegarandeerd, zoals die geldt in het jaar waarin je deelneemt. De hoogte van de zwaarwerkuitkering wordt elk jaar aan het begin van het jaar opnieuw vastgesteld (indexatie). Of je in het volgende kalenderjaar een geïndexeerde zwaarwerkuitkering ontvangt is afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting. Dat wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting bekeken.

De 5 stappen voor een aanvraag

1. De zwaarwerkfunctie

CAO partijen hebben een lijst gemaakt met functies die vallen onder de zwaarwerkregeling beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De lijst vind je hier. Kijk in de lijst of je op basis van jouw beroep in aanmerking komt voor de zwaarwerkregeling.

2a. Brief pensioenfonds

Voor een deel van de voorwaarden heeft Pensioenfonds Vervoer jouw gegevens. Voldoe je aan die voorwaarden dan stuurt Pensioenfonds Vervoer je een overzicht met de gegevens. Het overzicht krijg je circa 3,5 jaar voor je AOW datum. Met de gegevens kun je de aanvraag invullen (stap 3).

2b. Geen brief pensioenfonds

Ontvang je geen brief van Pensioenfonds Vervoer, dan voldoe je niet aan de voorwaarden. Denk je dat je toch voldoet aan de voorwaarden? Stuur dan een email naar pensioen@pfvervoer.nl en vraag om een overzicht voor de zwaarwerkregeling. Je ontvangt dan alsnog een overzicht van de gegevens die bij het pensioenfonds bekend zijn.

2c. Aanvraag indienen

Met het overzicht van Pensioenfonds Vervoer kun je alsnog een aanvraag indienen.

3. Toets (verzoek voldoen aan voorwaarden)

Maximaal 6 maanden en minimaal 1 maand voordat je wilt deelnemen, kun je de aanvraag indienen. De ingevulde gegevens worden dan getoetst aan de voorwaarden. Je krijgt binnen 14 dagen bericht. Als je voldoet krijg je een verklaring voorlopige goedkeuring. De goedkeuring is voorlopig omdat je bij de toets nog geen bewijsstukken hoeft toe te voegen.

4. Afspraak pensioenconsulenten

Heb je de verklaring voorlopige goedkeuring ontvangen, dan kun je een gratis afspraak maken met een pensioenconsulent van Pensioenfonds Vervoer. De pensioenconsulent kan je helpen om alles financieel op een rijtje te zetten. Het gesprek kost je niets. Maak een afspraak via: pfvervoer.nl/afspraak.

5. Definitieve aanvraag                                                                           

Heb je op een rij hoe je inkomen eruit ziet tijdens de regeling? Voldoe je aan alle voorwaarden voor de regeling? Heb je alle bewijsstukken? Dan kun je, tot een maand voor deelname, de definitieve aanvraag indienen. Dat moet binnen 4,5 maand na ontvangst van de voorlopige toekenning. Je krijgt binnen 14 dagen bericht.

Let op: als je de definitieve aanvraag niet binnen 4,5 maand na de voorlopige toekenning indient, dan vervalt je aanvraag en moet je een nieuw verzoek indienen.

Toets of definitieve aanvraag afgewezen

Is je toets of definitieve aanvraag afgewezen en ben je van mening dat je toch voldoet aan de voorwaarden? Dan kun je een bezwaar sturen aan het bestuur van de Stichting: info@bestuursbureausoob.nl. Daarvoor gebruik je dit formulier. In het bezwaar moet je aangegeven waarom je denkt toch voor de regeling in aanmerking te komen.

Let op: zorg dat je het bezwaar onderbouwt en stuur bewijsstukken, de brief van het pensioenfonds en de afwijzing mee! Anders kan het bestuur je bezwaar niet in behandeling nemen.

Als het bestuur je bezwaar honoreert, kun je opnieuw een definitieve aanvraag voor deelname indienen.

F.A.Q.

Disclaimer
De vragen en antwoorden zijn zorgvuldig geformuleerd. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de vragen en antwoorden. Bij twijfel prevaleert het reglement.

 • Welke voorwaarden gelden voor deelname aan de zwaarwerkregeling?

  Geldig vanaf 1 februari 2024.

  Om gebruik te kunnen maken van de zwaarwerkregeling moet je:

  • In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 op het moment dat je dienstverband stopt maximaal 3 jaar voor je AOW-leeftijd zitten; en
  • In januari 2021 in dienst zijn bij een werkgever in de sector; en
  • Direct voorafgaand aan de datum waarop je dienstverband stopt ten minste 12 maanden in een zwaar beroep hebben gewerkt voor een werkgever in de sector; en
  • Ten minste 15 jaar in de sector hebben gewerkt.

  Ook mag jouw uurloon niet meer bedragen dan € 20,01 (2024), of € 23,90 (2024) voor kraanmachinisten.

  De zwaarwerkregeling staat open voor medewerkers die zijn geboren in de periode 1955 tot en met 30 september 1961.

  Pensioenfonds Vervoer maakt een selectie van medewerkers die mogelijk gebruik kunnen maken van de zwaarwerkregeling omdat zij voldoende dienstjaren hebben. Deze medewerkers krijgen een brief van het pensioenfonds.

  Let op! Het kan zijn dat er aan andere voorwaarden niet wordt voldaan (bijvoorbeeld het uurloon). De volledige toets wordt gedaan door WWplus. Deze organisatie voert de zwaarwerkregeling uit.

  Op het aanvraagformulier voor de toets of je aan de voorwaarden voldoet, geef je zelf aan of je een zware functie hebt door uit een lijst je functie te selecteren en daar in een aantal woorden te omschrijven wat je belangrijkste werkzaamheden zijn. Het aanvraagformulier kun je hier downloaden.

 • Wanneer geldt de zwaarwerkregeling niet voor mij?
  • Als je niet werkt in een zwaar beroep.
  • Als je volledig arbeidsongeschikt bent (gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de uitkering is dan naar rato).
  • Als je na het einde van het dienstverband betaalde arbeid aanneemt als medewerker of als zelfstandige, of als je een nevenwerkzaamheid die je had voor het einde van het dienstverband voortzet.
  • Als je een WW-uitkering ontvangt.

  Vrijwilligerswerk is, onder voorwaarden, toegestaan.

 • Ik ben geboren na 30 september 1961. Kan ik deelnemen aan de zwaarwerkregeling?

  Nee, dat kan niet. Voor medewerkers die zijn geboren na september 1961 is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de regeling. Dat komt door de wettelijke eisen die aan de regeling zijn gesteld.

 • Per wanneer kan ik gebruik maken van de zwaarwerkregeling?

  Je kunt maximaal 3 jaar (36 maanden) voor het ingaan van je AOW-leeftijd stoppen met werken via de zwaarwerkregeling. Deelname aan de regeling start per de eerste van de maand volgend op de maand waarin de 36 maanden-termijn begint.

  Voorbeeld: Jan is geboren op 15 maart 1959. Zijn AOW-datum is 15 maart 2026. Hij wil graag deelnemen aan de regeling. Op 15 maart 2023 begint de periode van 36 maanden voor AOW. Jan zegt zijn dienstverband met de werkgever op. Zijn dienstverband eindigt, met inachtneming met een opzegtermijn van 1 maand, op 31 maart 2023. Hij kan met ingang van 1 april 2023 deelnemen aan de regeling. De eerste RVU-uitkering wordt betaald op of rond 25 april 2023.

  Als je niet de volledige duur van 36 maanden wilt of kunt deelnemen,  dan start de deelname aan de regeling per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het dienstverband met de werkgever is beëindigd.

  Voorbeeld: Jan is geboren op 15 maart 1959. Zijn AOW-datum is 15 maart 2026. Op 15 maart 2023 begint de periode van 36 maanden voor AOW. Jan wil graag 2 jaar voor zijn AOW-datum deelnemen. Jan zegt zijn dienstverband met de werkgever op. Zijn dienstverband eindigt, met inachtneming met een opzegtermijn van 1 maand, op 31 maart 2024. Hij kan met ingang van 1 april 2024 deelnemen aan de regeling. De eerste RVU-uitkering wordt betaald op of rond 25 april 2024.

  Aan deelname aan de regeling zijn voorwaarden verbonden.

 • Hoeveel geld krijg ik?

  De zwaarwerkregeling keert € 2.182 (2024) bruto per maand (inclusief vakantietoeslag) uit bij een voltijds arbeidsduur van 160 diensturen per 4 weken, respectievelijk 173,92 diensturen per maand. Werk je in deeltijd, dan krijg je een uitkering naar rato van je gemiddelde deeltijdpercentage over de laatste 5 jaar. De gegevens die bekend zijn bij Pensioenfonds Vervoer zijn leidend bij het vaststellen van het percentage. De uitkering ontvang je vanaf het moment dat je stopt met werken tot je AOW ingaat en duurt maximaal 3 jaar.

  Van de bruto uitkering van € 2.182 (2024) per maand houd je na aftrek van belastingen en inhoudingen ongeveer € 1.540 netto over. Dit is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en of je de loonheffingskorting laat toepassen op de zwaarwerkuitkering. Als je de loonheffingskorting laat toepassen op naar voren gehaald pensioen, dan bedraagt de netto zwaarwerkuitkering ongeveer € 1.260.
  Het laten toepassen van de loonheffingskorting op de hoogste uitkering is in de meeste gevallen financieel het gunstigst.
  Je kunt zelf bepalen of je de zwaarwerkuitkering aanvult door jouw pensioen eerder te laten ingaan of door je spaargeld te gebruiken.

 • Is de uitkering van de zwaarwerkuitkering gegarandeerd?

  Ja, als je een definitieve toekenning ontvangt dan heb je recht op een gegarandeerde uitkering, zoals die geldt in het jaar waarin je deelneemt. De hoogte van de zwaarwerkuitkering wordt elk jaar aan het begin van het jaar opnieuw vastgesteld door de overheid (indexatie). Of je in het volgende kalenderjaar een hogere zwaarwerkuitkering ontvangt, is afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting. Dat wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting bekeken.

 • Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW? Krijg ik minder als ik geen partner heb?

  De regeling lijkt weliswaar op de AOW, maar heeft niet dezelfde voorwaarden. Of je een partner hebt, speelt geen rol bij de bepaling van de hoogte van de zwaarwerkuitkering. De financiële situatie van je partner speelt ook geen rol. De hoogte van de zwaarwerkuitkering wordt bepaald op basis van de gewerkte diensturen.

 • Kan mijn werkgever deelname aan de zwaarwerkregeling weigeren?

  Nee, het is jouw recht en eigen keuze om hier aanspraak op te maken.

 • Moet ik de zwaarwerkregeling aanvragen of mijn werkgever?

  Je vraagt zelf de regeling aan. Een aanvraag kan je doen via WW-plus.
  Let op: Je moet eerst door WWplus laten toetsen of je voldoen aan de voorwaarden. Als je hieraan voldoet, ontvang je een voorlopige goedkeuring. Hiermee kun je de definitieve aanvraag doen.

 • Hoe verloopt het proces van aanvragen van een zwaarwerkuitkering?

  Het Pensioenfonds Vervoer maakt een selectie van medewerkers die mogelijk voor deelname aan de zwaarwerkregeling in aanmerking komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan ontvang je een brief van Pensioenfonds Vervoer. In de brief staan een aantal belangrijke gegevens, zoals het aantal deelnemingsjaren bij het pensioenfonds, of je in januari 2021 in dienst was bij een werkgever in de sector, het aantal maanden dat je in dienst was bij een werkgever in de sector in het afgelopen jaar, en je laatst bekende uurloon.

  Toets voorlopige toekenning
  Je dient een verzoek in om te beoordelen of je aanmerking komt voor deelname aan de zwaarwerkregeling. Dat doe je via dit formulier op de website van WWplus. Op het formulier vul je een aantal gegevens in, zoals of je een zwaar beroep hebt en per wanneer je wil deelnemen aan de regeling. De brief van het pensioenfonds kan worden geüpload bij het indienen van dit verzoek, maar dat kan ook bij het indienen van de definitieve aanvraag.

  Binnen 2 weken krijg je bericht. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je een voorlopige toekenning. Vervolgens heb je 4,5 maand de tijd om te besluiten of je ook daadwerkelijk wilt deelnemen aan de regeling. In deze periode kun je ook een afspraak maken met een pensioenconsulent van het Pensioenfonds Vervoer. De pensioenconsulent kan berekeningen maken of het financieel interessant is deel te nemen.

  Let op: Na de voorlopige aanvraag moet je de zwaarwerkuitkering dus nog definitief aanvragen!

  Definitieve aanvraag
  Als je daadwerkelijk wilt deelnemen aan de zwaarwerkregeling, dan stuur je jouw definitieve aanvraag voor deelname op. Dat doe je via een formulier op de website van WWplus. Met de aanvraag moet je een aantal documenten meesturen, zoals de brief van het pensioenfonds, een loonstrook en de arbeidsovereenkomst. Ook moet je bevestigen dat het dienstverband met de werkgever is opgezegd.

  Binnen 2 weken ontvang je een verklaring met de definitieve toekenning van de zwaarwerkregeling, als je aan de voorwaarden voldoet. In de verklaring staat wanneer de zwaarwerkregeling begint en eindigt en hoe hoog de uitkering is.

 • Wat als ik geen brief van het Pensioenfonds Vervoer heb ontvangen dat ik aan de voorwaarden voor deelname aan de zwaarwerkregeling voldoe?

  Als je geen brief van het Pensioenfonds Vervoer hebt ontvangen, dan voldoe je niet aan de voorwaarden voor deelname aan de zwaarwerkregeling. Denk je dat je toch aan de voorwaarden voldoet, stuur dan een e-mail naar pensioen@pfvervoer.nl. Vraag om een overzicht voor de zwaarwerkregeling, Je ontvangt dan alsnog een overzicht van de gegevens die bij het pensioenfonds bekend zijn.

 • Kan ik alleen een digitale aanvraag voor deelname indienen?

  Digitaal aanvragen van het verzoek om deelname en de definitieve aanmelding en het uploaden van documenten heeft de voorkeur. Het indienen van het verzoek of je aan de voorwaarden voldoet kan via  https://aanvragen.wwplus.nl/

  Als digitaal aanvragen voor jou niet mogelijk is, dan kun je ook een papieren verzoek voor controle op de voorwaarden en een papieren versie van de definitieve aanvraag opvragen bij WWplus. Deze formulieren en de bijlagen, kun je verzenden per post.
  Het opvragen van de papieren versies van de formulieren kan door een e-mail te sturen naar rvu@wwplus.nl , of te bellen naar 088 – 60 55 170.

  Postadres WWplus:
  WWplus
  Postbus 533
  8000 AM ZWOLLE

 • Hoe ver van tevoren moet ik de zwaarwerkregeling aanvragen?

  Dat doe je maximaal 6 maanden en minimaal 1 maand voordat je van de regeling gebruik wil maken.

 • Kan ik al eerder dan 6 maanden van tevoren een voorlopige aanvraag bij WWplus doen?

  Nee, dat kan niet. Wel kun je een afspraak met een pensioenconsulent maken om te kijken welke mogelijkheden je hebt. Dat kan via pfvervoer.nl/afspraak. Een afspraak is gratis.

 • Kan de ingangsdatum van de zwaarwerkregeling verschillen van de ingangsdatum van de pensioenuitkering?

  Ja, dat kan. Een voorwaarde voor de zwaarwerkregeling is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Jouw pensioen hoeft dan nog niet in te gaan. De zwaarwerkuitkering duurt maximaal 3 jaar. De zwaarwerkuitkering gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de periode van 3 jaar voor AOW start. Of per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het dienstverband met de werkgever is beëindigd.
  Je kunt je ouderdomspensioen samen met je AOW laten ingaan, maar je kunt er ook voor kiezen om je pensioen (gedeeltelijk) eerder in te laten gaan. Die keuze is aan jou. De pensioenconsulenten van het Pensioenfonds Vervoer helpen je graag met het maken van een berekening wat daarvan het gevolg is tijdens de periode van deelname aan de zwaarwerkregeling, maar ook wat dat betekent voor je pensioen na je AOW-datum.
  Een afspraak maken met een pensioenconsulent kan via pfvervoer.nl/afspraak. De afspraak is gratis.

 • Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik besloten heb gebruik te maken van de zwaarwerkregeling?

  Je kunt wachten tot je weet of je gaat deelnemen aan de regeling. Pas bij de definitieve aanvraag moet je verklaren dat je jouw dienstverband met de werkgever hebt opgezegd. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling ingaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand, tenzij in je arbeidsovereenkomst een langere periode is afgesproken. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief.

 • Wat gebeurt er als ik gebruik maak van de zwaarwerkregeling?

  Als medewerker neem je dan ontslag. Er is dan geen recht op een WW-uitkering, want je maakt gebruik van deze regeling. Laat je hierover tijdig informeren door de pensioenconsulent van het Pensioenfonds Vervoer.

 • Wat gebeurt er als ik niet 3 jaar, maar op eigen verzoek 2 jaar gebruik wil maken van de zwaarwerkregeling?

  Dat kan uiteraard. Je kiest zelf of je er gebruik van wil maken en voor hoe lang (met een maximum van 3 jaar en een minimum van 6 maanden). Houd er rekening mee dat later gebruik maken van de regeling niet leidt tot het betalen van een hoger bedrag. De bruto maandelijkse uitkering van de zwaarwerkregeling blijft gelijk.

 • Mijn aanvraag wordt afgewezen omdat ik niet voldoe aan alle voorwaarden. Wat nu?

  Van de voorwaarden voor deelname wordt niet afgeweken. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waaronder deelname aan de regeling toch mogelijk is. Bijvoorbeeld, je voldoet niet aan de dienstjareneis omdat jouw werkgever is vrijgesteld van de verplichte deelname aan het Pensioenfonds Vervoer.  Een coulancecommissie beoordeelt dergelijke gevallen.
  Heb je een afwijzing van WWplus ontvangen, en denk je dat je toch voldoet aan de voorwaarden? Stuur dan een bezwaar naar het bestuur van de stichting. Daarvoor gebruik je dit formulier. Je bezwaar kun je mailen naar: info@soobbestuursbureau.nl.

 • Bouw ik pensioen op tijdens deelname aan de zwaarwerkregeling?

  Nee, bij deelname aan de regeling ga je volledig uit dienst bij jouw werkgever. Pensioenopbouw tijdens de periode van deelname aan de regeling is niet mogelijk.

 • Wie betaalt de zwaarwerkregeling?

  De regeling wordt betaald door Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer en uitbetaald door WWplus.

 • Op welke dag van de maand ontvang ik mijn RVU uitkering?

  Je ontvangt de zwaarwerkuitkering op of rond de 25e van elke maand.

 • Wat gebeurt er als ik recht krijg op de RVU-uitkering in bijvoorbeeld november 2025?

  Ook dan heb je recht op 3 jaar uitkering. Zolang het recht maar ontstaat op uiterlijk 31 december 2025.

 • Wat gebeurt er als ik overlijd voordat ik mijn AOW-leeftijd heb bereikt?

  In dat geval hebben jouw nabestaanden nog 2 maanden recht op de zwaarwerkuitkering. Daarna stoppen de uitkeringen. Mogelijk hebben jouw nabestaanden recht op nabestaandenpensioen. Wij raden aan je goed te laten voorlichten door de pensioenconsulenten van het Pensioenfonds Vervoer óf je nabestaanden bij jouw overlijden recht hebben op nabestaandenpensioen, hoe hoog de pensioenuitkering is en hoe lang deze duurt.

 • Ik ben op dit moment ziek. Kan ik deelnemen aan de zwaarwerkregeling?

  Uitgangspunt is dat een medewerker die arbeidsongeschikt is niet kan deelnemen aan de regeling. Er zijn drie situaties mogelijk:

  1. Ziekte tijdens de eerste 24 maanden arbeidsongeschiktheid;
  2. Je hebt een IVA-uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid;
  3. Je hebt een gedeeltelijke WGA-uitkering en werkt daarnaast voor een deel door.

  Bij ziekte in de eerste 24 maanden arbeidsongeschiktheid kun je alleen deelnemen als je volledig hersteld gemeld bent. In dit geval adviseren wij je om jouw situatie te bespreken met een adviseur of pensioenconsulent
  Als je een IVA-uitkering hebt kun je niet deelnemen aan de regeling.
  Als je een WGA-uitkering hebt en daarnaast nog gedeeltelijk werkt, kun je voor het deel dat je werkt deelnemen aan de regeling. Je moet dan wel aan de voorwaarden van de zwaarwerkregeling voldoen.

 • Heb ik recht op een transitievergoeding als ik gebruik maak van de zwaarwerkregeling?

  Nee. Als je gebruik maakt van de zwaarwerkregeling neem je ontslag. Je hebt daardoor geen recht op transitievergoeding of enige andere vergoeding op basis van de cao, andere bedrijfseigen arbeidsvoorwaardenregelingen en de arbeidsovereenkomst. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief.

 • Bij wie kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

  Als je vragen hebt over de zwaarwerkregeling, dan kun je die stellen aan WWplus die de regeling uitvoert (rvu@wwplus.nl of 088-6055170). Ook zijn de pensioenconsulenten van het Pensioenfonds Vervoer graag bereid om je te woord te staan over de financiële gevolgen van deelname. Maak een afspraak via pfvervoer.nl/afspraak. Een afspraak is gratis.

Meer informatie?

WW Plus

De zwaarwerkregeling vervoer wordt uitgevoerd door WWplus. Wanneer je nog vragen hebt kun je met hun contact opnemen:

telefoon: 088 6055170

Met cookies werkt deze website optimaal. Wilt u cookies accepteren? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close