Regeling in het kort

Wanneer kun je gebruik maken van de zwaarwerkregeling

Om te kunnen deelnemen aan de zwaarwerkregeling gelden een aantal voorwaarden

 • Je bent geboren in de periode van 1955 tot en met 30 september 1961; en
 • Je hebt minimaal 20 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. Je mag tussentijds in een andere sector gewerkt hebben; en
 • Je was in januari 2021 in dienst bij een werkgever in de sector beroepsgoederenvervoer; en
 • Je werkt op het moment dat je gebruik gaat maken van de Zwaarwerkregeling minimaal een jaar in een zwaar beroep in de sector beroepsgoederenvervoer. Als zwaar beroep geldt: chauffeur, medewerker logistiek en magazijn, heftruckchauffeur, kraanmachinist, koerier, verhuizer of een functie in de technische dienst; en
 • Je bent ingeschaald in één van de cao-loonschalen A t/m E van de cao-beroepsgoederenvervoer;
 • Ben je kraanmachinist? Dan ben je ingeschaald in één van de cao-loonschalen A t/m G; en
 • Je stopt met werken. Vrijwilligerswerk is wel toegestaan

Let op: als het aantal deelnemers te groot wordt kan, voor nieuwe deelnemers, de 20 jaar verhoogd worden en kan de uitkeringsduur verkort worden.

Zie voor de exacte voorwaarden het reglement. Daar staat bijvoorbeeld ook dat je ook aan de regeling mag meedoen als je in deeltijd werkt. 

Hoe lang kun je deelnemen

Als je aan de voorwaarden voldoet kun je maximaal 36 maanden voorafgaand aan je AOW-datum deelnemen. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Je bepaalt zelf hoe lang je wilt deelnemen. Als je zelf kiest om korter deel te nemen, dan geldt een minimum van 6 maanden. Klik hier voor je AOW-datum.

De uitkering

De uitkering is € 1.847 (2021) bruto per maand. Dat is inclusief vakantietoeslag.

Let op: de regeling gaat in per 1 januari 2022. Het bedrag van de RVU uitkering 2022 is nog niet bekend, maar zal tenminste € 1.847 bruto per maand bedragen. Als je een definitieve toekenning van deelname hebt ontvangen, dan is je RVU uitkering gegarandeerd, zoals die geldt in het jaar waarin je deelneemt. De hoogte van de zwaar werk uitkering wordt elk jaar aan het begin van het jaar opnieuw vastgesteld (indexatie). Of je in het volgende kalenderjaar een geïndexeerde zwaar werk uitkering ontvangt is afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting. Dat wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting bekeken.

De 5 stappen voor een aanvraag

1. De zwaar werk functie

CAO partijen hebben een lijst gemaakt met functies die vallen onder de zwaarwerkregeling beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De lijst vind je hier. Kijk in de lijst of je op basis van jouw beroep in aanmerking komt voor de zwaarwerkregeling.

2a. Brief pensioenfonds

Voor een deel van de voorwaarden heeft Pensioenfonds Vervoer jouw gegevens. Voldoe je aan die voorwaarden dan stuurt Pensioenfonds Vervoer je een overzicht met de gegevens. Het overzicht krijg je circa 3,5 jaar voor je AOW datum. Met de gegevens kun je de aanvraag invullen (stap 3).

2b. Geen brief pensioenfonds

Ontvang je geen brief van Pensioenfonds Vervoer, dan voldoe je niet aan de voorwaarden. Denk je dat je toch voldoet aan de voorwaarden? Stuur dan een email naar pensioen@pfvervoer.nl en vraag om een overzicht voor de zwaarwerkregeling. Je ontvangt dan alsnog een overzicht van de gegevens die bij het pensioenfonds bekend zijn.

2c. Aanvraag indienen

Met het overzicht van Pensioenfonds Vervoer kun je alsnog een aanvraag indienen.

3. Toets (verzoek voldoen aan voorwaarden)

Maximaal 6 maanden en minimaal 1 maand voordat je wilt deelnemen, kun je de aanvraag indienen. De ingevulde gegevens worden dan getoetst aan de voorwaarden. Je krijgt binnen 14 dagen bericht. Als je voldoet krijg je een verklaring voorlopige goedkeuring. De goedkeuring is voorlopig omdat je bij de toets nog geen bewijsstukken hoeft toe te voegen.

4. Afspraak pensioenconsulenten

Heb je de verklaring voorlopige goedkeuring ontvangen, dan kun je een gratis afspraak maken met een pensioenconsulent van Pensioenfonds Vervoer. De pensioenconsulent kan je helpen om alles financieel op een rijtje te zetten. Het gesprek kost je niets. Maak een afspraak via: pfvervoer.nl/afspraak.

5. Definitieve aanvraag                                                                           

Heb je op een rij hoe je inkomen eruit ziet tijdens de regeling? Voldoe je aan alle voorwaarden voor de regeling? Heb je alle bewijsstukken? Dan kun je, tot een maand voor deelname, de definitieve aanvraag indienen. Dat moet binnen 4,5 maand na ontvangst van de voorlopige toekenning. Je krijgt binnen 14 dagen bericht.

Let op: als je de definitieve aanvraag niet binnen 4,5 maand na de voorlopige toekenning indient, dan vervalt je aanvraag en moet je een nieuw verzoek indienen.

Definitieve aanvraag afgewezen

Is je definitieve aanvraag afgewezen en ben je toch van mening dat je toch voldoet aan de voorwaarden? Dan kun je een bezwaar sturen aan het bestuur van de Stichting: info@bestuursbureausoob.nl. Daarvoor gebruik je dit formulier. In het bezwaar moet je aangegeven waarom je denkt toch voor de regeling in aanmerking te komen.

Let op: zorg dat je het bezwaar onderbouwd en stuur bewijsstukken, de brief van het pensioenfonds en de afwijzing mee! Anders kan het bestuur je bezwaar niet in behandeling nemen.

Als het bestuur je bezwaar honoreert, kun je opnieuw een definitieve aanvraag voor deelname indienen.

F.A.Q.

Disclaimer
De vragen en antwoorden zijn zorgvuldig geformuleerd. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de vragen en antwoorden. Bij twijfel prevaleert het reglement.

 • Hoe verloopt het proces van aanvragen van een zwaar werk uitkering?

  Het Pensioenfonds Vervoer maakt een selectie van medewerkers die potentieel voor deelname aan de zwaar werk regeling in aanmerking komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan ontvang je een brief van het Pensioenfonds Vervoer. In de brief staan een aantal belangrijke gegevens, zoals het aantal deelnemingsjaren bij het pensioenfonds, of je in januari 2021 in dienst was bij een werkgever in de sector, je laatst bekende uurloon en of je in de 12 maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoek meer dan 12 maanden in actieve dienst was bij een werkgever in de sector.

  Je dient een verzoek in om te beoordelen of je aanmerking komt voor deelname aan de zwaar werk regeling. Dat doe je via een link op de website van WW-plus (link naar aanvraagformulier). Op het formulier vul je een aantal gegevens in, zoals of je een zwaar beroep hebt en per wanneer je wil deelnemen aan de regeling. De brief van het Pensioenfonds kan worden geüpload bij het indienen van het verzoek om na te gaan of aan de voorwaarden wordt voldaan, maar dat kan ook bij het indienen van de definitieve aanvraag.

  Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag ontvang je een voorlopige toekenning, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Vervolgens heb je 4,5 maand de tijd om je te beraden of je ook daadwerkelijk wilt deelnemen aan de regeling. In deze periode kun je ook een afspraak maken met een pensioenconsulent van het Pensioenfonds Vervoer. De pensioenconsulent kan berekeningen maken of het financieel interessant is deel te nemen.

  Als je daadwerkelijk wil deelnemen aan de zwaar werk regeling, dan dien je een definitieve aanvraag voor deelname in. Dat doe je via een link op de website van WW-plus (link naar aanvraagformulier). Met de aanvraag moeten een aantal documenten worden meegestuurd, zoals de brief van het Pensioenfonds, een loonstrook en de arbeidsovereenkomst. Ook moet je bevestigen dat het dienstverband met de werkgever is opgezegd.

  Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag ontvang je een definitieve toekenning van de zwaar werk regeling, als aan de voorwaarden wordt voldaan. In de verklaring staat wanneer de zwaar werk regeling begint en eindigt en hoe hoog de uitkering is.

 • Wat als ik geen brief van het Pensioenfonds Vervoer heb ontvangen dat ik aan de voorwaarden voor deelname aan de zwaar werk regeling voldoe?

  Als je geen brief van het Pensioenfonds Vervoer hebt ontvangen dat je aan de voorwaarden voor deelname aan de zwaar werk regeling hebt voldaan, maar je denkt toch recht te hebben op deelname, dan moet je een verzoek daartoe sturen aan het bestuur van de Stichting. Je verzoek stuur je naar het volgende e-mail adres: info@bestuursbureausoob.nl.

  Het postadres van het bestuur van de stichting is:

  Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer
  P/a  SOOB
  Postbus 586
  9700 AN Groningen

 • Per wanneer kan ik gebruik maken van de zwaar werk regeling?

  Je kunt maximaal 3 jaar voor het ingaan van je AOW-leeftijd stoppen met werken via de zwaar werk regeling. Deelname aan de regeling start per de eerste van de maand volgend op die waarin de 36 maanden-termijn begint.

  Voorbeeld. Jan is geboren op 15 maart 1957. Zijn AOW-datum is 15 maart 2026. Hij wil graag deelnemen aan de regeling. Op 15 maart 2023 begint de periode van 36 maanden voor AOW. Jan zegt zijn dienstverband met de werkgever op. Zijn dienstverband eindigt, met inachtneming met een opzegtermijn van 1 maand, op 31 maart 2023. Hij kan met ingang van 1 april 2023 deelnemen aan de regeling. De eerste RVU-uitkering wordt betaald op of rond 25 april 2023.

  Als je niet de volledige duur van 36 maanden eerder wil of kan uittreden, dan start de deelname aan de regeling per de eerste van de maand volgend op die waarin het dienstverband met de werkgever is beëindigd.

  Voorbeeld. Jan is geboren op 15 maart 1957. Zijn AOW datum is 15 maart 2026. Hij wil graag deelnemen aan de regeling. Op 15 maart 2023 begint de periode van 36 maanden voor AOW. Jan wil graag 2 jaar voor zijn AOW datum uittreden. Jan zegt zijn dienstverband met de werkgever op. Zijn dienstverband eindigt, met inachtneming met een opzegtermijn van 1 maand, op 31 maart 2024. Hij kan met ingang van 1 april 2024 deelnemen aan de regeling. De eerste RVU uitkering wordt betaald op of rond 25 april 2024.

  Aan deelname van de regeling zijn voorwaarden verbonden.

 • Welke voorwaarden gelden voor deelname aan de zwaar werk regeling?

  Om gebruik te kunnen maken van de zwaar werk regeling moet je:

  • In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 op het moment dat het dienstverband eindigt maximaal 3 jaar voor je AOW-leeftijd zitten; en
  • In januari 2021 in dienstbetrekking werkzaam zijn bij een werkgever in de sector; en
  • Direct voorafgaand aan de datum waarop je dienstverband stopt tenminste 12 maanden hebben gewerkt voor een werkgever in de sector in een zwaar beroep; en
  • Tenminste 20 jaar in de sector hebben gewerkt.

  De zwaar werk regeling staat open voor medewerkers die zijn geboren tussen 1955 en uiterlijk 30 september 1961.

  Pensioenfonds Vervoer maakt een selectie van medewerkers die potentieel gebruik kunnen maken van de zwaar werk regeling en stuurt aan deze medewerkers een brief.

  Op het aanvraagformulier of je aan de voorwaarden voldoet geef je zelf aan of je een zware functie hebt door uit een lijst je functie te selecteren en daar in een aantal woorden te omschrijven wat je belangrijkste werkzaamheden zijn. Het aanvraagformulier kun je downloaden via deze link (doorklik naar aanvraagformulier).

 • Kan ik met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaar werk regeling?

  Nee, bij een slapend dienstverband voldoe je niet aan de voorwaarde dat je 12 maanden voorafgaand aan deelname aan de regeling in het zwaar beroep hebt gewerkt.

 • Ik ben geboren na 30 september 1961. Kan ik deelnemen aan de zwaar werk regeling?

  Nee, dat kan niet. Voor medewerkers die zijn geboren na september 1961 is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de regeling. Dat komt door de wettelijke eisen die aan de regeling zijn gesteld.

 • Heb ik recht op een transitievergoeding als ik gebruik maak van de Zwaar werk regeling?

  Nee. Als je gebruik maakt van de zwaar werk regeling neem je ontslag. Je hebt daardoor geen recht op transitievergoeding of enige andere vergoeding op basis van de cao, andere bedrijfseigen arbeidsvoorwaardenregelingen en de arbeidsovereenkomst. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief (link naar voorbeeldbrief).

 • Kan de ingangsdatum van de Zwaar werk regeling verschillen van de ingangsdatum van de pensioenuitkering?

  Ja dat kan. Een voorwaarde voor de zwaar werk regeling is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit geldt niet voor pensioen. De zwaar werk regeling gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de periode van 3 jaar voor AOW start of per de eerste van de maand volgend op die waarin het dienstverband met de werkgever is beëindigd. De maximale duur van de zwaar werk uitkering is 3 jaar. Je kunt je ouderdomspensioen samen met je AOW laten ingaan, maar je kunt er ook voor kiezen om je pensioen vervroegd in te laten gaan. Die keuze is aan jou. De pensioenconsulenten van het Pensioenfonds Vervoer helpen je graag met het maken van een berekening wat daarvan het gevolg is tijdens de periode van deelname aan de zwaar werk regeling, maar ook wat dat betekent voor je pensioen na je AOW datum.

 • Hoeveel geld krijg ik?

  De zwaar werk regeling keert nu € 1.847 bruto per maand (inclusief vakantietoeslag) uit bij een voltijdse arbeidsduur van 160 diensturen per 4 weken respectievelijk 173,92 diensturen per maand.  Werk je in deeltijd, dan krijg je een uitkering naar rato van je gemiddelde deeltijdpercentage over de laatste 5 jaar. De gegevens die bekend zijn bij Pensioenfonds Vervoer zijn leidend bij het vaststellen van het percentage. De uitkering ontvang je vanaf het moment dat je stopt met werken tot je AOW ingaat, maximaal 3 jaar.

  Van de bruto uitkering van € 1.847 (2021) per maand houd je na aftrek van belastingen en inhoudingen ongeveer € 1.250 netto over, afhankelijk van of je de loonheffingskorting toerekent aan de zwaar werk uitkering. Als je de loonheffingskorting toerekent aan het naar voren gehaalde pensioen, dan bedraagt de netto zwaar werk uitkering ongeveer € 1.000. Je vult zelf de zwaar werk uitkering aan door het pensioen vervroegd te laten ingaan of door je spaargeld te gebruiken. Dat bepaal je zelf.

 • Is de uitkering van de zwaar werk uitkering gegarandeerd?

  Ja, als je een definitieve toekenning ontvangt dan heb je recht op een gegarandeerde uitkering, zoals die geldt in het jaar waarin je deelneemt. De hoogte van de zwaar werk uitkering wordt elk jaar aan het begin van het jaar opnieuw vastgesteld (indexatie). Of je in het volgende kalenderjaar een geïndexeerde zwaar werk uitkering ontvangt is afhankelijk van de financiële situatie van de Stichting. Dat wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting bekeken.

 • Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW? Krijgt ik minder als ik geen partner heb?

  De regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of je mag deelnemen aan deze regeling. Ook als je geen partner (meer) hebt, krijg je op basis van een voltijds dienstverband de volledige zwaar werk uitkering uitbetaald.

 • Op welke dag van de maand ontvang ik mijn RVU uitkering?

  Je ontvangt de zwaar werk uitkering op of rond de 25e van elke maand.

 • Bouw ik pensioen op tijdens deelname aan de zwaar werk regeling?

  Nee, bij deelname aan de regeling treed je volledig uit dienst bij de werkgever. Pensioenopbouw tijdens de periode van deelname aan de regeling is niet mogelijk.

 • Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik besloten heb gebruik te maken van de zwaar werk regeling?

  Je kunt wachten tot je weet of je gaat deelnemen aan de regeling. Pas bij de definitieve aanvraag moet je verklaren dat je je dienstverband met de werkgever hebt opgezegd. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaar werk regeling in gaat. De zwaar werk regeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand, tenzij in je arbeidsovereenkomst een langere periode is afgesproken.  Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief (link naar voorbeeldbrief).

 • Kan ik alleen een digitale aanvraag voor deelname indienen?

  Digitaal aanvragen van het verzoek om deelname en de definitieve aanmelding en het uploaden van documenten heeft de voorkeur. Het indienen van het verzoek of je aan de voorwaarden voldoet kan via de volgende link: https://aanvragen.wwplus.nl/

  Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan ook een papieren verzoek voor controle op de voorwaarden en een papieren versie van de definitieve aanvraag worden opgevraagd bij WWplus. Dat formulier kun je, met de bijlagen, verzenden per post. Het opvragen van een papieren versie doe je hier rvu@wwplus.nl /  088 – 60 55 170.

  Postadres WWplus:
  WWplus
  Postbus 533
  8000 AM ZWOLLE

 • Wanneer geldt de Zwaar werk regeling niet voor mij?
  • Als je niet werkt in een zwaar beroep.
  • Als je volledig arbeidsongeschikt bent (gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de uitkering is dan naar rato).
  • Als je na het einde van het dienstverband betaalde arbeid aanneemt als medewerker of als zelfstandige of als je een nevenwerkzaamheid die je had voor het einde van het dienstverband voortzet. Vrijwilligerswerk is, onder voorwaarden, toegestaan.
  • Als je een WW-uitkering ontvangt.
 • Kan mijn werkgever deelname aan de Zwaar werk regeling weigeren?

  Nee, het is jouw recht en eigen keuze om hier aanspraak op te maken.

 • Wat gebeurt er als ik overlijd vooKan ik met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaar werk regeling?Kan ik met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaar werk regeling?rdat ik mijn AOW leeftijd heb bereikt?

  In dat geval hebben de nabestaanden nog recht op 2 zwaar werk uitkeringen. Daarna stoppen de uitkeringen. Mogelijk hebben jouw nabestaanden recht op nabestaandenpensioen. Wij raden aan je goed te laten voorlichten door de pensioenconsulenten van het Pensioenfonds Vervoer óf je nabestaanden bij jouw overlijden recht hebben op nabestaandenpensioen en hoe hoog de pensioenuitkering is en hoe lang deze duurt.

 • Wie gaat dit betalen?

  Je ontvangt de uitkering van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer.

 • Moet ik dit aanvragen of mijn werkgever?

  Je vraagt zelf de regeling aan. Een aanvraag kan je doen via WW-plus (link naar aanvraagformulier).

 • Wat gebeurt er als ik gebruik maak van de zwaar werk regeling?

  Als medewerker neem je dan feitelijk ontslag. Er is dan geen recht op een WW-uitkering, want je maakt gebruik van deze regeling. Laat je hierover tijdig informeren door de pensioenconsulent van het Pensioenfonds Vervoer.

 • Hoe ver van tevoren moet ik de zwaar werk regeling aanvragen?

  Dat doe je maximaal 6 en minimaal 1 maand voordat je van de regeling gebruik wil maken.

 • Wat als een werknemer die per 1 januari 2022 van de regeling gebruik wil maken pas op 15 december een aanvraag doet om deel te nemen? Kan dat?

  Ja, dat kan. Echter, om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk de eerste RVU uitkering ontvangt op of rond 25 januari 2022 moet je meteen na het verzoek om te beoordelen of aan de voorwaarden wordt voldaan, de definitieve aanvraag indienen en je dienstverband op tijd opzeggen. Je hoeft voor het indienen van de definitieve aanvraag niet te wachten op de verklaring van de voorlopige toekenning.

 • Wat gebeurt er als ik niet 3 jaar, maar op eigen verzoek 2 jaar gebruik wil maken van de zwaar werk regeling?

  Dat kan uiteraard. Je kiest zelf of je er gebruik van wil maken en voor hoe lang (met een maximum van 3 jaar en een minimum van 6 maanden). Houd er rekening mee dat later gebruik maken van de regeling niet leidt tot het betalen van een hoger bedrag. De bruto maandelijkse uitkering van de zwaar werk regeling blijft gelijk.

  Let op: alleen voor de medewerker die op eigen verzoek kiest korter dan de voor hem geldende wettelijke periode deel te nemen aan de regeling geldt de minimale duur van 6 maanden. Als de wettelijke periode korter is, dan geldt de minimale duur niet. Voorbeeld: Jan is geboren op 1 september 1955. Zijn AOW-datum is 1 april 2022. Als hij deelneemt aan de zwaar werk regeling kan hij maar 3 maanden meedoen. Voor Jan geldt de minimale duur van 6 maanden niet.

 • Wat gebeurt er als ik recht krijg op de RVU-uitkering in bijvoorbeeld november 2025?

  Ook dan heb je recht op 3 jaar uitkering. Als het recht maar ontstaat voor eind december 2025.

 • Ik ben op dit moment ziek. Kan ik deelnemen aan de zwaar werk regeling?

  Uitgangspunt is dat een medewerker die arbeidsongeschikt is niet kan deelnemen aan de regeling. Er zijn drie situaties mogelijk: 1. Ziekte tijdens de eerste 24 maanden arbeidsongeschiktheid; 2. Je hebt een IVA uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid; 3. Je hebt een gedeeltelijke WGA uitkering en werkt daarnaast voor een deel door. Als je een IVA uitkering heeft kun je niet deelnemen aan de regeling. Als je een WGA uitkering hebt en daarnaast nog gedeeltelijk werkt, kun je voor het deel dat je werkt deelnemen aan de regeling als je ook aan de voorwaarden voldoet. Bij ziekte in de eerste 24 maanden arbeidsongeschiktheid kun je alleen deelnemen als je volledig hersteld gemeld bent.

 • Mijn aanvraag wordt afgewezen omdat ik niet voldoe aan alle voorwaarden. Wat nu?

  Van de voorwaarden voor deelname wordt niet afgeweken. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waaronder deelname aan de regeling toch mogelijk is. Bijvoorbeeld, je voldoet niet aan de dienstjareneis, maar bent wel een periode als chauffeur werkzaam geweest als uitzendkracht of in een bedrijf dat niet onder de cao-beroepsgoederenvervoer valt. Een Coulance Commissie beoordeelt dergelijke grensgevallen. Denk je dat je alsnog voldoet aan de voorwaarden? Dien dan een verzoek in bij het bestuur.  Je verzoek stuur je naar het volgende e-mail adres: info@soobbestuursbureau.nl.

  Het postadres van het bestuur van de stichting is:

  Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer
  P/a  SOOB
  Postbus 586
  9700 AN Groningen

 • Bij wie kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

  Als je vragen hebt over de zwaar werk regeling dan kun je die stellen aan WW-plus, die de regeling uitvoert (rvu@wwplus.nl of 088-6055170). Ook zijn de pensioenconsulenten van het Pensioenfonds Vervoer graag bereid om je te woord te staan over de financiële gevolgen van deelname. Maak een afspraak via pfvervoer.nl/afspraak. Een afspraak is gratis.

Meer informatie?

WW Plus

De zwaarwerkregeling vervoer wordt uitgevoerd door WW PLUS. Wanneer je nog vragen hebt kun je met hun contact opnemen:

telefoon: 088 6055170

Met cookies werkt deze website optimaal. Wilt u cookies accepteren? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close